geheel volgens de geldende normen NBN D 51-003 en NBN B 61-002.