De reglementering rond het installeren van gasleidingen en rookgasafvoeren is de laatste jaren “eindelijk” veel strenger geworden. Vooral wat betreft rookgasafvoer werd er niet zo nauw gekeken. Met alle gevolgen van dien. Slecht werkende schouwen, CO vergiftiging, zwarte plakken aan de binnenmuren enz… Elke installatie dient gekeurd te worden door een erkende instantie. Installateurs die gehabiliteerd zijn, mogen hun eigen installaties keuren. Zo moet de klant nadien niet nog eens wachten voordat de gaskraan mag opengedraaid worden. Onze gasinstallaties worden met de meeste zorg gelegd. En dit geheel volgens de geldende normen NBN D 51-003 en NBN B 61-002.

Ons habilitatie nummer is 08-03309-N.